Projekt wybrany do dofinansowania w ramach naboru dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych

Data publikacji: 14.04.2020 r.

10 kwietnia 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informacje o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach naboru pozakonkursowego dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych.

Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top