Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Stryków - ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 07.02.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0003/19, pn. ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków’’ złożony przez Gminę Stryków został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 95/20 z dnia 04.02.2020r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 441 334,34 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top