Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Stryków - ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 17.01.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0003/19, pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 83,58% punktów. Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/19.

 
Top