Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Pabianice - ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 15.01.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0002/19, pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 83,58 % punktów. Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-003/19.

 
Top