Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Pabianice - ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 23.12.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0002/19 pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” złożony przez Gminę Pabianice uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top