Zaktualizowany harmonogram szkoleń na II półrocze 2019 r. dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 17.10.2019 r.

Harmonogram szkoleń na II półrocze 2019 r. dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Jednocześnie informujemy, że terminy szkoleń mogą ulec zmianie, o czym poinformujemy w naszym serwisie. 

Zachęcamy też cały czas do rejestracji na Forum Wymiany Wiedzy. Forum umożliwia prowadzenie pomiędzy użytkownikami moderowanej, wielowątkowej dyskusji. Dzięki temu po zakończeniu szkolenia, uczestnicy mają możliwość dyskusji między sobą, jak również z prowadzącym szkolenie. Forum w obecnej wersji dotyczy szkoleń z Prawa Zamówień Publicznych prowadzonych przez dr Andrzelę Gawrońską-Baran.

Zapraszamy też do kierowania pytań bezpośrednio do dr Andrzeli Gawrońskiej-Baran.

Na adres poczty elektronicznej dyżurującego eksperta

Organizator szkoleń

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

 
Top