Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na II półrocze 2019

Data publikacji: 03.07.2019 r.

Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych RPO WŁ na lata 2014-2020 na II półrocze 2019 r. jest roboczym dokumentem określającym rodzaje szkoleń planowanych przez Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by zapoznać się z kwestią dotacji i dofinansowań. Harmonogram szkoleń jest stale aktualizowany.
Zapraszamy do udziału

Organizator szkoleń

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

 
Top