Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Brójce

Data publikacji: 13.09.2019 r.

Poniżej publikujemy szczegółowe informacje o projekcie wybranym do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach ochrony powietrza - ZIT. Projekt został złożony przez Gminę Brójce.

Informacje o projekcie

 
Top