Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Brójce - ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 26.07.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0001/19, pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce” złożony przez Gminę Brójce uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top