Podwyższenie dofinansowania dla projektu złożonego przez Gminę Sławno w ramach edukacji ogólnej

Data publikacji: 04.09.2019 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych, 2 września 2019 roku podwyższyliśmy dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie". Z kwoty 201 572,85 zł dofinansowanie podwyższono do kwoty pierwotnie wnioskowanej, tj. 1 507 981,41 zł.

Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę wartości dofinansowania projektu.

Lista projektów wybranych do dofinansowania, po zmianach z 2 września 2019

 
Top