Zmiana na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego edukacji ogólnej

Data publikacji: 11.07.2018 r.

W związku pojawieniem się w ramach Poddziałania VII.4.3 wolnych środków finansowych w wysokości 154 700,30 PLN wynikających z wysokości kursu euro obowiązującego w miesiącu lipcu 2018 r. (1 euro=4,3631) Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o podniesieniu dofinansowania dla projektu nr WND-RPLD.07.04.03-10-0014/16 pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” złożonego przez Gminę Sławno do kwoty 201 572,85 PLN, tj. 10,01 % wydatków kwalifikowalnych. Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę wartości dofinansowania realizowanego projektu.
Wobec powyższego zmianie ulega lista projektów wybranych do dofinansowania. Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania pozostają bez zmian.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania253.8 KB

pdfLista rezerwowa250.97 KB

 
Top