Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu dotyczącego niskoemisyjnego transportu miejskiego - miasto Łódź

Data publikacji: 31.07.2019 r.

Poniżej publikujemy wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu dotyczącego niskoemisyjnego transportu miejskiego - miasto Łódź, przywróconego do oceny w wyniku procedury odwoławczej.

Wynik oceny

 
Top