Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego niskoemisyjnego transportu miejskiego - miasto Łódź

Data publikacji: 20.04.2018 r.

17 kwietnia 2018 r. wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie Konkursu zamkniętego dotyczącego niskoemisyjnego transportu miejskiego – miasto Łódź.

Mając na uwadze zgodę Ministerstwa Finansów z dnia 30 marca 2018 r. na zakontraktowanie środków powyżej dostępnej alokacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla przedmiotowego Poddziałania Zarząd Województwa Łódzkiego podnosi kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru z kwoty 40 536 372,00 PLN do kwoty 124 021 524,48 PLN.

pdfRegulamin konkursu373.8 KB

 
Top