Zmiana regulaminu konkursu zamkniętego dotyczącego dróg lokalnych

Data publikacji: 25.07.2019 r.

W związku z licznymi zapytaniami Wnioskodawców dotyczącymi zapisów regulaminu konkursu odnoszących się do warunków wsparcia w ramach przedmiotowego Konkursu zmienione zostały zapisy § 2, pkt 6 Regulaminu konkursu, które mają na celu doprecyzowanie możliwości ubiegania się o dofinansowanie przez Wnioskodawców.

Regulamin konkursu po zmianach

 
Top