Informacja o możliwości wystąpienia pomocy publicznej w projektach dotyczących dróg lokalnych (gminnych lub powiatowych)

Data publikacji: 01.07.2019 r.

W przypadku projektu dotyczącego drogi lokalnej zapewniającej konieczne bezpośrednie połączenie z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi, który będzie realizowany wyłącznie dla konkretnego przedsiębiorcy prowadzącego lub zamierzającego prowadzić działalność gospodarczą na tym terenie i będzie służyć tylko jemu, nie wyklucza się wystąpienia pomocy publicznej na rzecz tego przedsiębiorcy. Może się to wiązać z koniecznością notyfikacji takiej pomocy przez podmiot realizujący projekt drogowy. Ryzyko wystąpienia pomocy publicznej istnieje mimo braku komercyjnego przeznaczenia budowanej infrastruktury publicznej, za korzystanie z której nie przewiduje się żadnej opłaty. Aby wykluczyć taki przypadek, budowana/przebudowana droga lokalna nie może służyć konkretnemu podmiotowi, ale musi być dostępna dla wszystkich użytkowników, korzystających z niej na otwartych i niedyskryminacyjnych zasadach.

 
Top