Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji - programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy oraz wydłużającej aktywność zawodową

Data publikacji: 25.06.2019 r.

Poniżej publikujemy listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

Lista projektów

Artykuły powiązane

 
Top