Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej

Data publikacji: 24.06.2019 r.

Informujemy, że dla Konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/19 zmieniony został Regulamin Konkursu w zakresie zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu po zmianie wynosi: 4 066 193,99 EUR co stanowi 17 464 709,81 PLN. Poniżej publikujemy wykaz zmian w regulaminie konkursu.

Wykaz zmian

Artykuły powiązane

 
Top