Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Parzęczew - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT

Data publikacji: 06.06.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0002/18, pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – Etap II” złożony przez Gminę Parzęczew został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 790/19 z dnia 04.06.2019 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 6 272 898,06 PLN.

pdfSzczegółowe informacje o projekcie140.71 KB

 
Top