Wykaz miejsc sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka i klubu dziecięcego

Data publikacji: 27.03.2019 r.

Poniżej publikujemy wykaz utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka i klubu dziecięcego wspófinansowanych z środków EFS w ramach działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

pdfAdresy - wykaz utworzonych placówek298.79 KB
pdfMapa - wykaz funkcjonujących miejsc632.59 KB
pdfMapa - wykaz utworzonych miejsc510.36 KB

 
Top