Zmiana regulaminów konkursów na wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Data publikacji: 07.03.2019 r.

Informujemy, że dnia 5 i 6 marca 2019 r. Wojewódzki Urzad Pracy w Łodzi opublikował zmiany  Regulaminów konkursów:

•    nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 w ramach Poddziałania VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia" (szczegółowe informacje na stronie Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Łodzi).
•    nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18 w ramach Poddziałania VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia-ZIT"  (szczegółowe informacje na stronie Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Łodzi).

Informujemy, że dnia 5 i 6 marca 2019 r. na stronach internetowych: www.rpo.wup.lodz.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich opublikowaliśmy informacje o zmianie Regulaminów konkursów:

  • nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 w ramach Poddziałania VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia" (bezpośrednie linki: WUP w Łodzi, Portal FE)
  • nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18 w ramach Poddziałania VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia-ZIT" (bezpośrednie linki: WUP w Łodzi, Portal FE)
 
Top