Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Konstantynów Łódzki w ramach trybu pozakonkursowego w działaniu III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Data publikacji: 28.01.2019 r.

Informujemy, iż projekt nr WND. RPLD.03.01.01-10-0002/18, pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” złożony przez Gminę Konstantynów Łódzki uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 60,00 % punktów. Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-002/18.

 
Top