Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego - niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Data publikacji: 09.01.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0002/18, pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” złożony przez Gminę Konstantynów Łódzki uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top