Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury - ZIT

Data publikacji: 21.01.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-IP.03-10-0006/18, pn. „Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 65,22 % punktów. Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-006/18.

 
Top