Wynik oceny formalnej projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Miasto Łódź - dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

 
Top