Lista wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach Komisji Oceny Projektów - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

 
Top