Wyniki oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Brzeziny - Odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 12.10.2018 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0001/18, pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny” złożony przez Miasto Brzeziny uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top