Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Łódź

Data publikacji: 09.10.2018 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/18, pn. „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 76,81% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-004/18.

 
Top