Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego w trybie pozakonkursowym przez Miasto Łódź

Data publikacji: 20.09.2018 r.

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „HARNAM” w Łodzi” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę formalną (nr WND.RPLD.04.02.01-10-0007/18).

 
Top