Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Koluszki

Data publikacji: 09.10.2018 r.

Projekt nr WND. RPLD.04.02.01-10-0005/18, pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki” złożony przez Gminę Koluszki uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 88,66 % punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-002/18.

 
Top