Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego w trybie pozakonkursowym przez Gminę Koluszki

Data publikacji: 20.09.2018 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0005/18, pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki” złożony przez Gminę Koluszki uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top