Wyniki oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Teatr Powszechny w Łodzi

Data publikacji: 24.09.2018 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0003/18, pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi” złożony przez Teatr Powszechny w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top