Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Zgierz - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 12.03.2018 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0025/17, pn. „Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz”  złożony przez Gminę Zgierz uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 78,26 % punktów.

 
Top