Trwałość projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 10.01.2018 r.

Pamiętajcie o obowiązku złożenia oświadczenia wraz z ankietą o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego. Obowiązek ten dotyczy beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektów.

Pierwsza ankieta powinna obejmować dzień po zakończeniu realizacji projektu, o którym mowa w §3 umowy o dofinansowanie do 31 grudnia 2017 roku.

docxOświadczenie Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (wersja czarno-biała)221.24 KB

docxOświadczenie Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (wersja kolorowa)751.11 KB

 
Top