Ocena merytoryczna projektów dotyczących infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej

Data publikacji: 14.12.2017 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.

Ocenie zostały poddane 2 wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej oba wnioski uzyskały wynik pozytywny.

Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 71 014 963,84 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 43 006 760,11 PLN

Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi dostępna jest na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top