Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie dotyczącym rozwoju infrastruktury badań i innowacji

Data publikacji: 12.12.2017 r.

6 grudnia 2017 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy opublikowało wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie dotyczącym rozwoju infrastruktury badań i innowacji.

Wszystkie 2 złożone w konkursie wnioski o dofinansowanie zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonej oceny dostępne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top