Zmiana regulaminu konkursu zamkniętego, dotyczącego przeciwdziałania degradacji środowiska

Data publikacji: 12.12.2017 r.

6 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął zmiany w zakresie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu. Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

pdfRegulamin konkursu zamkniętego z 6 grudnia 2017 roku753.34 KB

pdfUzasadnienie do uchwały zmieniającej regulamin108.26 KB

 
Top