Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Dłutów - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 22.12.2017 r.

Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo – Widowiskowa w Dłutowie” złożony przez Gminę Dłutów został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1726/17 z dnia 20.12.2017 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 497 413,99 PLN.

pdfInformacje o projekcie157.85 KB

 
Top