Aplikacja ADU_EFS służąca analizie monitorowania uczestników projektów EFS v.2.2

Data publikacji: 17.11.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju udostępniło aplikację ADU_EFS służącą analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS. Aplikacja ta ma służyć beneficjentom do otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o wyeksportowane z SL2014 pliki formularzy monitorowania uczestników. Załącznikiem do aplikacji jest plik do weryfikacji sumy kontrolnej Weryfikuj. Aplikacja działa w trybie off-line.

Aplikacja jest intuicyjna - należy wykonywać poszczególne polecenia z pliku ADU_EFS - naciskać kolejne przyciski.

Przed przystąpieniem do analizy należy pobrać plik z danymi uczestnikami z SL2014 (plik CSV) a następnie wybrać przyciski: Pobierz dane z CSV, Przygotuj dane do analizy itd.

Dzięki tej aplikacji mogą Państwo dokonać weryfikacji danych wprowadzonych w Postępie rzeczowym (wskaźniki, liczbę udzielonych form wsparcia) we wnioskach o płatność.

W nowej wersji aplikacji wprowadzono następujące zmiany:
- uwzględniono planowaną zmianę formularza CSV dotyczącą dodania nowego pola Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia,
- poprawiono działanie walidacji sprawdzającej poprawność układu pliku CSV,
- poprawiono również wyliczanie wskaźników opartych na rodzajach wsparcia, które w poprzednich wersjach 2.0 i 2.1 mogło w określonych przypadkach działać nieprawidłowo.
W związku z ww. poprawkami zaleca się używanie nowej wersji aplikacji.
Aplikacja będzie działać prawidłowo zarówno z nowymi plikami CSV po zmianie systemu jak również ze starymi z przed zmiany systemu.

Aplikacja nie wymaga jakiegoś specjalnego oprogramowania czy instalacji - wystarczy posiadać MS Office (excel). Należy zaimportować plik monitorowania uczestników wyeksportowany z modułu monitorowania uczestników, przygotować dane do analizy oraz określić szukane wskaźniki (funkcja wybierz wskaźniki), a po użyciu funkcji Przygotuj podsumowanie aplikacja sama poda wyniki

 

 
Top