Aplikacja ADU_EFS służąca analizie monitorowania uczestników projektów EFS

18.07.2016

Ministerstwo Rozwoju udostępniło aplikację ADU_EFS służącą analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS. Aplikacja będzie pomocna beneficjentom do otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o wyeksportowane z SL2014 pliki formularzy monitorowania uczestników. Załącznikiem do aplikacji jest plik do weryfikacji sumy kontrolnej Weryfikuj. Aplikacja działa w trybie off-line.

Aplikacja jest intuicyjna - należy wykonywać poszczególne polecenia z pliku ADU_EFS - naciskać kolejne przyciski.

Przed przystąpieniem do analizy należy pobrać plik z danymi uczestnikami z SL2014 (plik CSV) a następnie wybrać przyciski: Pobierz dane z CSV, Przygotuj dane do analizy itd.

Dzięki tej aplikacji mogą Państwo dokonać weryfikacji danych wprowadzonych w Postępie rzeczowym (wskaźniki, liczbę udzielonych form wsparcia) we wnioskach o płatność.

 

xlsAnaliza danych uczestników instytucji objętch wsparciem EFS - ADU_EFS845.5 KB 

xlsWeryfikacja sumy kontrolnej81.5 KB

 
Top