Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złozonego przez Powiat Brzeziński w ramach trybu pozakonkursowego - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 17.10.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0016/17, pn. ”Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie” złożony przez Powiat Brzeziński uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 82,47 % punktów.

 
Top