Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Konstantynów Łódzki - Ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 29.09.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0004/17, pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego” złożony przez Gminę Konstantynów Łódzki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1368/17 z dnia 27.09.2017 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 2 901 945,90 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020156.67 KB

 
Top