Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja w wyniku uwzględnienia protestu w ramach konkursu z Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawującyh opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 07.02.2018 r.

Zobacz szczegóły...

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/17 - aktualizacja w wyniku uwzględnienia protestu.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania207.24 KB

 
Top