Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 25.08.2017 r.

Projekt pn. „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną” złożony przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych został wybrany do dofinansowania.

Celem projektu jest nadanie nowych funkcji dla muzeum oraz jego oddziałów - Oddziałowi Martyrologii Radogoszcz i Oddziałowi Stacja Radegast.

Na Stacji Radegast przerpowadzone zostaną roboty budowlane, zagospodarowanie terenu oraz zakup nowego wyposażenia. W Oddziałe Martyrologii Radogoszcz zmodernizowane zostaną budynki, wraz z dostosowaniem obszarów wystawowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Równolegle wymieniony zostanie sprzęt wystawowy.

Przeprowadzone zmiany i modernizacje umożliwią elastyczne aranżowanie wystaw, bazujących na nowoczesnych technikach.

Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 4 205 475,73 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020178.28 KB

 

 
Top