Spotkanie informacyjne związane z konkursem dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT

Data publikacji: 19.04.2017 r.

Informujemy, że 28 kwietnia 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi odbędzie się spotkanie związane z ogłoszonym konkursem nr  RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17, który skierowany jest do  podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Informacje o spotkaniu wraz z formularzem rejestracyjnym zostały zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top