Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej, po uwzględnieniu protestu - „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem połecznym - ZIT"

 
Top