Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór dla Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.

Data publikacji: 07.12.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0005/16, pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4” złożony przez Gminę Tuszyn został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1600/16 z dnia 05.12.2016 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 823 645,05 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020156.36 KB

 

 
Top