O edukacji w Skierniewicach

Data publikacji: 22.11.2016 r.

Czy szkolnictwo zawodowe może być innowacyjne? Jakie cechy powinien spełniać dobry projekt finansowany z Funduszy Europejskich? Na te i wiele innych pytań odpowiadali przedstawiciele oświaty, beneficjentów, eksperci do spraw funduszy a także specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego. Konferencja, która odbyła się w piątek (18 listopada) w Skierniewicach w kinie Polonez, była pierwszą z cyklu trzech spotkań w regionie organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Ich celem jest przybliżenie możliwości, jakie dają dotacje z funduszy unijnych.

W Skierniewicach rozmawialiśmy o edukacji, podnoszeniu jej jakości, dostępności w województwie łódzkim, a także roli szkolnictwa zawodowego w kontekście przyszłych pracodawców.

Tylko w ramach RPO WŁ w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 na przedsięwzięcia związane z edukacją przeznaczono prawie 650 mln zł, co przy założeniu średniego poziomu wsparcia w wysokości 85 proc. pozwoli na zrealizowanie projektów o łącznej wartości ok. 765 mln zł – zapewnił Dominik Patora, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Na konferencji ponad 100 gości miało okazję wysłuchać panelu dyskusyjnego oraz prezentacji beneficjentów, którym już udało się z sukcesem pozyskać dotacje na  edukację. Całość spotkania poprowadził dr Artur Bartoszewicz, ekspert ds. Funduszy Europejskich. W moderowanej dyskusji udział wzięli dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Bartosz Rzętkiewicz, Dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i  Zbigniew Gwadera, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentów reprezentowali Darosław Sadowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach i Radosław Kaźmierczak, Dyrektor Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Eksperci dyskutowali między innymi o różnicach i ich przyczynach pomiędzy ubiegłą a obecną perspektywą finansową odnośnie działań edukacyjnych. Starali się też odpowiedzieć na pytanie, jakie oczekiwania beneficjentów nie zostały do tej pory spełnione.

Zwieńczeniem konferencji był wykład dr Elżbiety Roszko–Wójtowicz, który przybliżył uczestnikom temat celów i możliwości sfinansowania zadań przez beneficjentów.
Dlaczego na konferencję o edukacji wybrano Skierniewice? Okazuje się, że potrafią skutecznie ubiegać się o fundusze unijne – świadczy o tym doświadczenie tutejszych miejscowych szkół. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w ramach poprzedniej perspektywy finansowej zrealizował z powodzeniem 3 projekty, dzięki którym uczniowie zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe w ramach licznych kursów. Z kolei Zespół Szkół Nr 4 rozpoczął realizację kompleksowego projektu o wartości ok. 1 mln zł, w ramach którego ponad 100 uczniów będzie uczestniczyło w płatnych stażach, specjalistycznych kursach, zostaną też objęci indywidualnym doradztwem zawodowym.

Kolejna konferencja odbędzie się w Radomsku, w przyszły piątek 25 listopada w Miejskim Domu Kultury.

Tematem drugiego spotkania będzie aktywizacja. Dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym to główne kwestie, jakie zostaną poruszone w Radomsku. Jeszcze można zapisać się na konferencję, wystarczy wejść na stronę www.rpo.lodzkie.pl.

Zapraszamy!

   

 
Top