Spotkanie informacyjne związane z ogłoszonym konkursem z poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 19.10.2016 r.

Informujemy, że 2 listopada 2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi odbędzie się spotkanie związane z ogłoszonym konkursem z poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, który skierowany jest do instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, związków i stowarzyszeń jst, organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych oraz przedsiębiorców.
Informacje o spotkaniu wraz z formularzem rejestracyjnym zostały zamieszczone na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 
Top