Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków dla Poddziałania III.3 Transport multimodalny.

Data publikacji: 28.09.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż żaden wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny formalnej w wyniku zakończenia oceny dla naboru Nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/16, Poddziałanie III.3 Transport multimodalny.

 
Top