Przedstawiamy listę utworzonych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 dofinansowanych z konkursu pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3"

Data publikacji: 18.08.2016 r.

Lista utworzonych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3

 
Top